Kontrola

Informace o realizovaných kontrolách za rok 2014, 2015, 2016 a 2017
1) Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje v souladu s čl. 6 dokumentu „Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst“, který byl schválen Usnesením vlády ČR ze dne 11. září 2013 č. 689:
    Informaci o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků [PDF, 364.44KB].
    Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků za rok 2015 [PDF, 190.73KB]
    Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávnýchn celků za rok 2016 [MS Word, 19.93KB]
    Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků za rok 2017 [PDF, 225.44KB]

2) Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2014, 2015, 2016 a za rok 2017 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):
    Zprávu o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2014 [PDF, 629.25KB].
    Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2015 [PDF, 788.47KB]
    Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2016 [PDF, 799.35KB]
    Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2017 [PDF, 940.16KB]

3) Autorizující orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace k uveřejnění kontrol dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., ohledně uskutečněných kontrol za autorizující orgán za rok 2017:     Informace k uveřejnění kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., ohledně uskutečněných kontrol v roce 2017 za autorizující orgán [PDF, 125.95KB]
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven