Kontrola

Informace o realizovaných kontrolách za rok 2014, 2015 a 2016
1) Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje v souladu s čl. 6 dokumentu „Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst“, který byl schválen Usnesením vlády ČR ze dne 11. září 2013 č. 689,     Informaci o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků [PDF, 364.44KB].

    Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků za rok 2015 [PDF, 190.73KB]
    Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních samosprávnýchn celků za rok 2016 [MS Word, 19.93KB]

2) Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2014 a za rok 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),    Zprávu o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2014 [PDF, 629.25KB].

    Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2015 [PDF, 788.47KB]
    Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v jeho působnosti za rok 2016 [PDF, 799.35KB]

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven