Sekce regionálního rozvoje

 

Náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje

Ing. Klára Dostálová
+ 420 224 861 481
klara.dostalova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 53.73KB]


Sekce regionálního rozvoje se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  
 

Odbor regionální politiky zajišťuje zejména působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky, výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území ...

Odbor cestovního ruchu tvoří legislativní, koncepční a metodické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu včetně využívání strukturálních fondů a koordinaci mezinárodních aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu ...

Odbor politiky bydlení zejména vykonává funkci ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v legislativně-právní a analytické oblasti politiky bydlení a formulace bytové politiky, její implementace a ...

Oddělení pohřebnictví tvoří legislativní, koncepční a metodické podmínky pro rozvoj veřejných a neveřejných pohřebišť včetně refundací sociálních pohřbů obcím a koordinaci mezinárodních aktivit spojených s repatriací ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven