Sekce evropských programů

 

Náměstek pro řízení sekce evropských programů

Mgr. Zdeněk Semorád
+ 420 224 861 225
zdenek.semorad@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 48.29KB]
 

Sekce evropských programů se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  

 

Oddělení finanční administrace programů EU

Odbor Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc vykonává funkci Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc.

Odbor evropské územní spolupráce zejména zabezpečuje koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA a Cíle 3 Evropská územní spolupráce a realizace těchto ...

Odbor řízení operačních programů vykonává funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven