Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Kontakty na vedení ministerstva

Kontakty na vedení ministerstva

 

Ministryně pro místní rozvoj 

Ing. Karla Šlechtová
ministr@mmr.cz
https://www.karlaslechtova.cz    
    Curriculum vitae [PDF, 55.57KB]


Sekretariát ministryně:
Naděžda Galová
+420 224 861 142
nadezda.galova@mmr.cz  

Bc. Lucie Kalová
+420 224 861 145
lucie.kalova@mmr.cz  

Útvary přímo řízené ministryní
 


Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

Náměstkyně pro řízení sekce

JUDr. Olga Letáčková
+ 420 224 861 608
olga.letackova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 51.36KB]


Sekce regionálního rozvoje 

    

Pověřen zastupováním pozice náměstka pro řízení sekce 

Ing. David Koppitz
+ 420 224 864 488
david.koppitz@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 49.19KB]

Sekce veřejného investování 

Náměstek pro řízení sekce

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
+ 420 234 154 303
vlastimil.fidler@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 176.98KB]


Sekce stavebního práva

Náměstkyně pro řízení sekce

Ing. Marcela Pavlová
+ 420 224 862 267
marcela.pavlova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 133.97KB]

Sekce ekonomicko-provozní 

Náměstkyně pro řízení sekce

JUDr. Simeona Zikmundová
+ 420 224 861 304
simeona.zikmundova@mmr.cz  
    Curriculum vitae [PDF, 137.65KB]


Sekce evropských programů  

Náměstek pro řízení sekce

Mgr. Zdeněk Semorád
+420 224 861 225
zdenek.semorad@mmr.cz 
    Curriculum vitae [PDF, 49.53KB]


Sekce státní tajemnice  

Státní tajemnice

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
+420 224 861 553
zdenka.pikesova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 181.73KB]