Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Kontakty na vedení ministerstva

Kontakty na vedení ministerstva

 

Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová
ministryne@mmr.cz
Curriculum vitae

Sekretariát ministryně:
Bc. Michaela Raddová
+420 224 861 142
michaela.raddova@mmr.cz

Bc. Lucie Kalová
+420 224 861 145
lucie.kalova@mmr.cz

Útvary přímo řízené ministryní
 


Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

Náměstkyně pro řízení sekce

JUDr. Olga Letáčková
+ 420 224 861 608
olga.letackova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 51.36KB]


Sekce regionálního rozvoje 

    

Pověřen zastupováním pozice náměstka pro řízení sekce 

Ing. David Koppitz
+ 420 224 864 488
david.koppitz@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 49.19KB]

Náměstek člena vlády

Bc. Václav Nebeský
+420 224 864 452
vaclav.nebesky@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 154.73KB]


Sekce výstavby a veřejného investováníNáměstkyně pro řízení sekce

Ing. Marcela Pavlová
+ 420 224 862 267
marcela.pavlova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 133.97KB]


Sekce ekonomicko-provozní 

Náměstkyně pro řízení sekce

JUDr. Simeona Zikmundová
+ 420 224 861 304
simeona.zikmundova@mmr.cz  
    Curriculum vitae [PDF, 137.65KB]


Sekce evropských programů  

Náměstek pro řízení sekce

Mgr. Zdeněk Semorád
+420 224 861 225
zdenek.semorad@mmr.cz 
    Curriculum vitae [PDF, 49.53KB]


Sekce státní tajemnice  

Státní tajemnice

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
+420 224 861 553
zdenka.pikesova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 181.73KB]


Sekce informačních a komunikačních technologiíPověřen zastupováním pozice náměstka pro řízení sekce

Ing. Jan Koudelka
+420 224 861 271
jan.koudelka@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 164.55KB]