Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Kontakty na vedení ministerstva

Kontakty na vedení ministerstva

 

Ministryně pro místní rozvoj 

Ing. Karla Šlechtová
ministr@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 55.57KB]

Sekretariát ministryně:
Naděžda Galová
+420 224 861 142
nadezda.galova@mmr.cz  

Bc. Lucie Kalová
+420 224 861 145
lucie.kalova@mmr.cz  
 

Útvary přímo řízené ministryní
 


Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů - Náměstkyně pro řízení sekceJUDr. Olga Letáčková
+ 420 224 861 608
olga.letackova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 51.36KB]


Sekce regionálního rozvoje - Náměstkyně pro řízení sekce

Ing. Klára Dostálová
+ 420 224 861 481
klara.dostalova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 53.73KB]


Sekce veřejného investování - Náměstek pro řízení sekce

Pověřen zastupováním pozice náměstek pro řízení sekce veřejného investování
Mgr. et Mgr. Vlastimil Fidler
+ 420 234 154 303
vlastimil.fidler@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 176.98KB]


Sekce stavebního práva - Náměstkyně pro řízení sekcePověřena zastupováním pozice náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva
Ing. Marcela Pavlová
+ 420 224 862 267
marcela.pavlova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 170.27KB]

Sekce ekonomicko-provozní - Náměstkyně pro řízení sekceJUDr. Simeona Zikmundová
+ 420 224 861 304
simeona.zikmundova@mmr.cz  
    Curriculum vitae [PDF, 137.65KB]


Sekce evropských programů - Náměstek pro řízení sekce

Mgr. Zdeněk Semorád
+420 224 861 225
zdenek.semorad@mmr.cz 
    Curriculum vitae [PDF, 49.53KB]


Sekce státní tajemnice - Státní tajemnice

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
+420 224 861 553
zdenka.pikesova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 181.73KB]