Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání

Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání

Od 1. srpna 2007 je v účinnosti zcela nová právní úprava dalšího vzdělávání - zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (tzv. zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Podle tohoto zákona školy, fyzické a právnické osoby žádají písemně autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) o udělení autorizací v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a pohřebnictví. Na obálku žádosti prosíme napsat velkými písmeny klíčové slovo "AUTORIZACE".

Písemné žádosti o autorizaci eviduje, kontroluje jejich formální správnost, posuzuje jejich obsah z právně-administrativního hlediska, kontaktuje žadatele a ověřuje čestná prohlášení personální odbor MMR. Písemnou žádost personální odbor postupuje věcně příslušnému odboru k dílčímu stanovisku a na jeho návrh rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace. Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat personální odbor MMR o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále má autorizovaná osoba povinnost informovat personální odbor MMR o místě a termínu konání zkoušky podle § 17 odst. 5, 8 a 10 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Přehled kvalifikací s platnými standardy, o které můžete žádat na Ministerstvu pro místní rozvoj, hodláte-li se stát autorizující osobou a ověřovat u uchazečů odbornou způsobilost k těmto povoláním:


Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Název Kvalifikační úroveň
Administrátor projektu     (kód: 63-006-N) 5
Manažer projektu     (kód: 63-007-R) 6
Manažer programů a komplexních projektů     (kód: 63-008-T) 7
 

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Název Kvalifikační úroveň
Pracovník provozu prádelny     (31-018-H) 3
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění     (31-019-H) 3
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin     (31-020-H) 3
Detašér čistírny a prádelny     (31-027-H) 3
Pracovník pronájmu prádla     (31-028-H) 3
Technik čistírny     (31-066-M) 4
Technik prádelny     (31-067-M) 4
 

Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Název Kvalifikační úroveň
Příprava teplých pokrmů     (65-001-H) 3
Příprava pokrmů studené kuchyně     (65-002-H) 3
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení         (65-003-E)                             2
Příprava minutek     (65-004-H) 3
Výpomoc při přípravě pokrmů     (65-005-E) 2
Výroba příloh     (65-006-E) 2
Jednoduchá obsluha hostů     (65-007-H) 3
Složitá obsluha hostů     (65-008-H) 3
Barman     (65-009-H) 3
Sommelier     (65-010-H) 3
Cukrář v restauračním provozu     (65-023-H) 3
Kuchař expedient     (65-011-E) 2
Výpomoc při obsluze hostů     (65-012-E) 2
Výroba knedlíků     (65-013-E) 2
Práce v ubytovacím zařízení     (65-014-E) 2
Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská     (65-015-E)                             2
Ubytování v soukromí     (65-016-H) 3
Člen horské služby     (65-017-M) 4
Cvičitel horské služby     (65-018-M) 4
Instruktor horské služby     (65-019-M) 4
Horský průvodce     (65-020-M) 4
Průvodce cestovního ruchu     (65-021-N) 5
Psovod horské služby     (65-024-H) 4
Záchranář pro lyžařské tratě     (65-025-M) 4
Místní zástupce cestovní kanceláře     (kód: 65-026-M) 4
Pracovník turistického informačního centra     (kód: 65-027-M) 4
Průvodce Prahou     (kód65-028-N) 5
Vedoucí pracovník turistického informačního centra     (kód: 65-029-N) 5
Vedoucí zájezdu     (kód 65-030-M) 4
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury     (Kód: 65-032-N) 5
Recepční v hotelovém provozu     (Kód: 65-033-M) 4
Koordinátor služeb pro korporátní klientelu     (Kód: 65-035-N) 5
Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming     (Kód: 65-034-M) 4
Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování     (65-036-M) 4
Pivní sommeliér     (65-037-M) 4

Obchod (kód: 66)

Název Kvalifikační úroveň
Obchodník s realitami     (66-042-M) 4
 

Osobní a provozní služby (kód: 69)

Název Kvalifikační úroveň
Hrobník     (69-005-E) 2
Úklidový pracovník administrativních ploch     (69-008-E) 2
Úklidový pracovník v potravinářských provozech     (69-009-E) 2
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních     (69-010-E)    2
Úklidový pracovník - speciální práce     (69-011-H)    3
Hospodyně v domácnosti     (69-026-H) 3
Provozní vedoucí úklidu     (69-039-H) 3
Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků     (69-012-H) 3
Stavitel podzemní hrobky     (69-016-H) 3
Administrátor pohřebiště     (69-019-M) 4
Poradce pro pozůstalé     (69-020-M) 5
   •  Dotazník pro kandidáta na Poradce pro pozůstalé  
 Sjednavatel pohřbení     (69-021-M) 4
Administrátor krematoria     (69-047-M) 4
Obsluha kremačního zařízení     (69-046-H) 3
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých     (69-048-M) 4
Smuteční řečník a obřadník     (69-049-M) 4
Doprovázení umírajících a pozůstalých     (69-056-M) 4
Střihač psů     (69-053-H) 3
Provozovatel přírodních a umělých koupališť     (69-054-R) 6
Smuteční aranžér     (69-055-M) 4


 
Schválené kvalifikace a jejich hodnotící a kvalifikační standardy jsou zveřejněné na adrese http://www.narodni-kvalifikace.cz/    .
Při vyplňování Žádosti je nutné prostudovat příslušné hodnotící standardy ke každé profesní kvalifikaci, kde jsou uvedené mj. požadavky na autorizované osoby. Další podrobnosti uvádí přímo zákon č. 179/2006 Sb. 

Zákon č. 179/2006 Sb. a vyhláška k zákonu    

Níže jsou ke stažení formuláře s žádostí o autorizaci.

Fyzické osoby (FO)
Čestné prohlášení - příloha k žádosti školy 
Čestné prohlášení o seznámení s aktuálním vývojem - příloha D/2/f k žádosti školy 
Žádost o udělení autorizace škole
    Žádost o prodloužení autorizace škole [MS Word, 160KB]

Čestná prohlášení nahrazují požadované doklady pouze v případě PRODLOUŽENÍ autorizace. V případě nové žádosti o autorizaci MUSÍ být vše doloženo podle Seznamu příloh!

Způsoby placení správních poplatků

(vybíraných ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s agendou udělování autorizace. Pro udělení autorizace pro jednu profesní kvalifikaci je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč, prodloužení platnosti udělené autorizace je zpoplatněno částkou 500,- Kč za jednu profesní kvalifikaci. 

 

Základní povinnosti autorizovaných osob

    Zde [MS Word, 51KB] naleznete shrnutí povinností autorizovaných osob, jež vyplývají ze zákona č. 179/2006 Sb. 
 

Kurzy pro autorizované osoby

Zde     naleznete informaci o tom, kde je možné se přihlásit na kurz určený pro autorizované osoby,  které nemají odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení).


Návody, jak se stát autorizovanou osobou:

Youtube
Národní soustava kvalifikací    

E-learningový kurz
podpora.narodnikvalifikace.cz/autorizovaneosoby.html    

 


Kontaktní osobou za MMR v oblasti autorizací je Mgr. Renata Prokopová, odbor personální, tel.: +420 224 861 120,
e-mail: Renata.Prokopova@mmr.cz.


 

29. ledna 2009: Zde si můžete prohlédnout fotoreportáže z proběhlých zkoušek o ověřování způsobilosti - Barman, Sommelier, Příprava teplých a studených pokrmů, Hrobník.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven