Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Komunikace s úřadem

Komunikace s úřadem

Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

tel.: +420 224 861 111 (ústředna)
fax: +420 224 861 333 (centrální)

web: www.mmr.cz
IČO: 66 00 22 22
ID datové schránky: 26iaava

Informační centrum MMR

Veřejnost, instituce a obce se mohou na  Informační centrum MMR obracet prostřednictvím elektronické pošty (info@mmr.cz), telefonu, osobními návštěvami a písemně prostřednictvím podatelny s požadavky na objasnění otázek spojených s činnostmi ministerstva, zejména v následujících oblastech:

 • bydlení a nájmy, programy podpory rozvoje bydlení,
 • programy podpory a rozvoje venkova, obnova obecního majetku po živelních pohromách
 • ostatní programy MMR
 • regionální rozvoj
 • cestovní ruch (průvodci, cestovní kanceláře a agentury, pojištění),
 • veřejné zakázky (odkazy na postup),
 • resortní příslušnost programů,
 • další témata týkající se MMR a zajímající veřejnost.
 
Informační centrum MMR představuje první kontakt veřejnosti vůči ministerstvu a naplňuje tak povinnosti ústředního orgánu státní správy dané zásadou dostupnosti informací, v souladu s nařízením vlády.

Úřední hodiny informačního centra:
Po 8:00 - 17:00 hod.
St  8:00 - 17:00 hod.
tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz

 

Podatelna


Úřední podání prosím doručujte přes elektronickou podatelnu, která je dostupná na emailových adresách posta@mmr.cz nebo podatelna@mmr.cz a nebo fyzicky přes centrální podatelnu ministerstva, která je umístěna v přízemí ministerstva na Staroměstském náměstí, č.p 6. Více informací naleznete     zde [MS Word, 52.35KB].

 

EUROFON - bezplatná informační linka o Evropské unii a dotací z EU:

 •  TEL.: 800 200 200 volat můžete zdarma jak z pevné linky tak mobilních telefonů na celém území ČR a to od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. 
 • E-mailová adresa: eurofon@euroskop.cz 
 • On-line chat: dotaz zašlete pomocí dialogového okna v pravém dolním rohu na webových stránkách www.dotaceEU.cz.

 

Národní orgán pro koordinaci

E-mail: nok@mmr.cz 
Web: www.dotaceEU.cz
 

Integrovaný regionální operační program

Dotazy k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP): irop@mmr.cz
 

Osoba  vstupující do  objektů Ministerstva pro místní rozvoj za účelem návštěvy nebo jednání (porady, semináře, aj.)  musí předložit v recepci doklad totožnosti.


Kontakt pro novináře

Odbor komunikace realizuje komunikační strategii ministerstva. Spolupracuje s ostatními pracovišti ministerstva pro místní rozvoj a usiluje o vhodnou a účinnou mediální a celospolečenskou prezentaci činnosti MMR.

tel.: +420 224 861 493
fax: +420 224 861 350
e-mail: media@mmr.cz (dotazy novinářů)

Tiskové zprávy MMR
Přehled aktuálních tiskových zpráv vydaných ministerstvem pro místní rozvoj.

Loga MMR
Oficiální loga Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Loga MMR jsou k dispozici ke stažení v české a v anglické verzi a to v různých barevných variantách ve formátech EPS a CDR, případně PDF.