Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

V sekci Ministerstvo pro místní rozvoj naleznete informace týkající se ministerstva, programů a dotací, koncepcí, strategií a vědy a výzkumu.

Tato stránka slouží jako rozcestník pro rubriky:

Ministerstvo

Rubrika obsahuje základní informace o organizaci, kontaktech, kompetencích a působnosti ministerstva pro místní rozvoj. Naleznete zde mimo jiné povinně zveřejňované údaje, informace o možnostech komunikace s úřadem, přehled organizací řízených ministerstvem či soupis právních předpisů v působnosti ministerstva.

Programy a dotace

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo. 

Koncepce a strategie

V rubrice naleznete přehled schválených koncepčních a strategických dokumentů ministerstva v oblastech regionální politiky, strukturálních fondů, územního rozvoje, cestovního ruchu, bydlení a veřejných zakázek.