Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Územní agenda EU

Územní agenda EU

Účelem Územní agendy EU je vytvoření strategického a akčního rámce územního rozvoje Evropy. Vychází mimo jiné z informací vzešlých z projektů, např. z programu ESPON a Interreg, a má vazbu na národní koncepce územního rozvoje. V rámci této agendy se hovoří o tzv. územní soudržnosti, která je Evropskou unií chápána jako třetí dimenze politiky soudržnosti a má sloužit pro lepší zacílení intervencí politiky soudržnosti, coby průřezové rozvojové politiky EU. Cílem je tedy více zohlednit územní aspekty i dalších evropských oborových politik včetně vazeb na lisabonské a göteborské cíle.

Územní agenda Evropské unie 2020
Dokument představuje strategický rámec pro vymezení priorit územního rozvoje EU v budoucím programovém období 2014+. Práce na nové Územní agendě probíhala na půdě několika pracovních skupin, ve kterých měla své zastoupení rovněž Česká republika. Konkrétně se jednalo o přípravnou pracovní skupinu (tzv. drafting team), dále národní kontaktní místa k územní soudržnosti (NTCCP) a pracovní skupinu k urbánním záležitostem (UDG). Za účelem zpracování finální verze dokumentu proběhla ve dnech 29. a 30. března 2011 v Budapešti diskuse mezi vrchními řediteli k územní soudržnosti.  Dokument byl scháven na neformálním setkání ministrů odpovědných za územní plánování a územní rozvoj dne 19. května 2011 v Gödöllő. 

Přiložené soubory:

Územní agenda EU 2020 (česká verze)

Územní agenda EU 2020 (anglická verze) 

Stav a perspektivy území EU (česká verze) 

Stav a perspektivy území EU (anglická verze)