Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní ...

Spolupráce v rámci EU a mezinárodní spolupráce

Působnost Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo, mimo jiné, plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech (vyhlášky, nařízení vlády) a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii i v ostatních seskupeních a mezinárodních organizacích, jako např. Organizace spojených národů.

Zabezpečuje také ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a s mezinárodní spoluprací. Ministerstvo v návaznosti na své působnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci zejména v oblasti kohezní politiky, regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje měst, cestovního ruchu a svých dalších kompetencí.