Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

18.12.2014: Karla Šlechtová k aktuální situaci kolem pražských stavebních předpisů.

18.12.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje v sérii školení o monitorovacím systému pro žadatele o evropské dotace v programovém období 2014-2020. Nové termíny jsou vypsány od ledna 2015.

17.12.2014: „Další z mnoha věcí, které jsem zdědila a se kterými se musím nějakým způsobem poprat. Chci o problémech na rozdíl od svých předchůdců mluvit nahlas,“ komentuje záležitost kolem udělování záštit v roce 2012 ...

16.12.2014: Hlavními tématy summitu předsedů vlád byla oblast nových technologií, dopravy, cestovniho ruchu, zdravotnictví, energetiky a sektoru služeb.

15.12.2014: Po podrobné analýze nastavení projektu ale zejména očekávaných a dosud dosažených výstupů rozhodla v pondělí 15. prosince ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, že MMR ukončí projekt financovaný z Operačního ...

15.12.2014: Vláda schválila aktualizované znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.

12.12.2014: V pátek 12. prosince Poslanecká sněmovna schválila dílčí novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž prostřednictvím dojde k odstranění nedostatků účinného znění stávající právní úpravy a snížení ...

12.12.2014: V Praze ve čtvrtek 11. prosince pokračoval Národní konvent o Evropské unii. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně účastnilo diskuze v rámci kulatého stolu s podtitulem „Kohezní politika v novém programovém období ...

12.12.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj zvýšilo 11. prosince 2014 finanční alokaci výzvy č. 27 v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu na mobilní prostředky záchrany z nepřístupných oblastí.

12.12.2014: Přes 78 tisíc nových pracovních míst, 5 600 projektů na podporu malých a středních podniků, 1 690 km rekonstruovaných silnic II. a III. třídy či více jak 600 moderních vozidel veřejné dopravy. To jsou jen některé ...